زمان واریز یارانه فروردین ماه

:: زمان واریز یارانه فروردین ماه


یارانه فروردین ماه ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۲۶ فروردین واریز می شود.
یارانه فروردین ماه سال 95 ساعت 24 روز پنجشنبه 26 فروردین ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

به گزارش انتخاب، این یارانه شصت و دومین یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی خواهد بود که سرپرستان خانوار دریافت می کنند.
منبع : دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـنزمان واریز یارانه فروردین ماه منبع : انگشترسازی آراززمان واریز یارانه فروردین ماه منبع : بهنام محققزمان واریز یارانه فروردین ماه منبع : پایگاه تحلیلی ، خبری امتدادزمان واریز یارانه فروردین ماه منبع : چک نویسزمان واریز یارانه فروردین ماه
برچسب ها : یارانه ,فروردین ,واریز ,یارانه فروردین ,سرپرستان خانوار

اطلاعیه پیامکی بیمه کوثر

:: اطلاعیه پیامکی بیمه کوثر

بیمه گذارمحترم به شماره بیمه نامه .........

اگرتاکنون موفق به دریافت الحاقیه افزایش دیه بیمه شخص ثالث نشده اید،شرکت بیمه کوثرنسبت به صدورالحاقیه مذکوربه صورت اتوماتیک ازمورخ1395/01/20اقدام می نماید.لطفادرصورت عدم تمایل عددیک را به همراه شماره بیمه نامه خودبا فرمت ذیل حداکثرظرف24ساعت آینده به سامانه پیامکی02189382ارسال فرمائید.عدم ارسال پیامک به منزله تائیدصدورالحاقیه سیستمی خواهد بود

شماره بیمه نامه-1

شرکت بیمه کوثر

منبع : دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـناطلاعیه پیامکی بیمه کوثر منبع : انگشترسازی آرازاطلاعیه پیامکی بیمه کوثر منبع : بهنام محققاطلاعیه پیامکی بیمه کوثر منبع : پایگاه تحلیلی ، خبری امتداداطلاعیه پیامکی بیمه کوثر منبع : چک نویساطلاعیه پیامکی بیمه کوثر
برچسب ها : بیمه ,نامه ,شماره ,شماره بیمه ,بیمه نامه ,بیمه کوثر

دستورالعمل بیمه کوثر در مورد الحاقیه بیمه

:: دستورالعمل بیمه کوثر در مورد الحاقیه بیمه

به اطلاع کلیه استفاده کنندگان از خدمات بیمه کوثر می رساند . صدور الحاقیه برای قرارداد های اقساطی ( بازنشتگان نیرو های مسلح , شاغلین سپاه وشاغلین آجا و ناجا) با کسر اقساط از پرداخت کننده کسر میگردد . و نیاز به هیچ اقدام دیگری ندارد. 

لازم به ذکر است در صورت مراجعه شخص با بیمه نامه تحت قرارداد های فوق جهت دریافت الحاقیه باید مراحل طبق روال سابق

( دریافت وجه نقد و انجام امور مالی ) اقدام گردد.  موارد متعاقبا به اطلاع خواهد رسید 

 فقط قرارداد های اقساطی

منبع : دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـندستورالعمل بیمه کوثر در مورد الحاقیه بیمه منبع : انگشترسازی آرازدستورالعمل بیمه کوثر در مورد الحاقیه بیمه منبع : بهنام محققدستورالعمل بیمه کوثر در مورد الحاقیه بیمه منبع : پایگاه تحلیلی ، خبری امتداددستورالعمل بیمه کوثر در مورد الحاقیه بیمه منبع : چک نویسدستورالعمل بیمه کوثر در مورد الحاقیه بیمه
برچسب ها : بیمه ,قرارداد ,الحاقیه ,بیمه کوثر

طرح بیمه تامین آتیه فرزندان نیروهای مسلح در سیر مراحل تصویب

:: طرح بیمه تامین آتیه فرزندان نیروهای مسلح در سیر مراحل تصویب 

 

 

 

طرح بیمه تامین آتیه فرزندان نیروهای مسلح که به عنوان طرح جدید بیمه ای از سوی صندوق بیمه نیروهای مسلح تدوین شده، در سیر مراحل تصویب قرار گرفت.

براساس این گزارش؛ صندوق بیمه نیروهای مسلح در راستای تدوین و اجرای طرح مذکور، کارگروهی تخصصی با مسئولیت معاونت طرح و برنامه و بودجه و متشکل از سایر معاونت های صندوق تشکیل داد و مطالعات اولیه بر روی این طرح صورت گرفت.

ادامه مطلب
منبع : دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـنطرح بیمه تامین آتیه فرزندان نیروهای مسلح در سیر مراحل تصویب منبع : انگشترسازی آرازطرح بیمه تامین آتیه فرزندان نیروهای مسلح در سیر مراحل تصویب منبع : بهنام محققطرح بیمه تامین آتیه فرزندان نیروهای مسلح در سیر مراحل تصویب منبع : پایگاه تحلیلی ، خبری امتدادطرح بیمه تامین آتیه فرزندان نیروهای مسلح در سیر مراحل تصویب منبع : چک نویسطرح بیمه تامین آتیه فرزندان نیروهای مسلح در سیر مراحل تصویب
برچسب ها : بیمه ,مسلح ,نیروهای ,صندوق ,نیروهای مسلح ,صندوق بیمه ,مراحل تصویب ,بیمه نیروهای ,فرزندان نیروهای ,آتیه فرزندان نیروهای

18سوال رایج بیمه گذاران بیمه شخص ثالث

:: 18سوال رایج بیمه گذاران بیمه شخص ثالث


به گزارش کارنت، حداقل تعهد بیمه اجباری ،نحوه تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث و ضرورت دریافت الحاقیه به همراه پاسخ هجده سوال رایج بیمه گذران بیمه شخص ثالث را در سایت خبرگزاری صداوسیما بخوانید.

۱_ حداقل تعهد اجباری در بیمه نامه شخص ثالث چه میزان است؟

بیمه شخص ثالث وسیله نقلیه باید بتواند در هر زمان در بخش خسارت بدنی حداقل دیه یک فرد مسلمان در ماه های حرام و در بخش خسارت مالی ۲٫۵ درصد تعهدات بدنی را جبران کند.حداقل دیه فوت هر سال از سوی مرجع قانونی تعیین می شود و تغییر می کند. شرکت بیمه مکلف است با دریافت حق بیمه اعلام شده، با دارنده وسیله نقلیه قرارداد بیمه حداقل با این میزان تعهدات منعقد کند.

ادامه مطلب
منبع : دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـن18سوال رایج بیمه گذاران بیمه شخص ثالث منبع : انگشترسازی آراز18سوال رایج بیمه گذاران بیمه شخص ثالث منبع : بهنام محقق18سوال رایج بیمه گذاران بیمه شخص ثالث منبع : پایگاه تحلیلی ، خبری امتداد18سوال رایج بیمه گذاران بیمه شخص ثالث منبع : چک نویس18سوال رایج بیمه گذاران بیمه شخص ثالث
برچسب ها : بیمه ,ثالث ,حداقل ,وسیله نقلیه ,رایج بیمه ,حداقل تعهد

الحاقیه افزایش تعهدات بیمه نامه

:: الحاقیه افزایش تعهدات بیمه نامه


دریافت الحاقیه افزایش تعهدات بیمه نامه شخص ثالث خودرو خود را فراموش نکنید !!!

 
منبع : دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـنالحاقیه افزایش تعهدات بیمه نامه منبع : انگشترسازی آرازالحاقیه افزایش تعهدات بیمه نامه منبع : بهنام محققالحاقیه افزایش تعهدات بیمه نامه منبع : پایگاه تحلیلی ، خبری امتدادالحاقیه افزایش تعهدات بیمه نامه منبع : چک نویسالحاقیه افزایش تعهدات بیمه نامه
برچسب ها : بیمه ,نامه ,افزایش ,الحاقیه ,ثالث ,حرام ,بیمه نامه ,دریافت الحاقیه ,افزایش تعهدات ,الحاقیه افزایش ,ثالث خودرو ,الحاقیه افزایش تعهدات ,دریافت ال

جزئیات مصوبه مشمولان حذف یارانه نقدی در سال ۹۵

:: جزئیات مصوبه مشمولان حذف یارانه نقدی در سال ۹۵

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سه دهک پردرآمد آماده خروج از گردونه یارانه بگیران باشند.

محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با بخش خبری ساعت ۲۱ شبکه اول سیما از تحولات آماری یارانه‌بگیران در سال ۹۵ خبرداد و با بیان اینکه سه دهک پردرآمد کشور باید آماده خروج از گرذونه یارانه بگیران باشند، گفت: مجموعه‌ای از عناوینی که شامل این سه دهک می‌شوند؛ کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزادی که درآمد سالانه آنها از ۳۵ میلیون تومان بیشتر باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس افزود: این افراد به طور مشخص از بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قضات، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی کشور، کلیه کارکنان دولت و قوای سه گانه، شهرداری‌ها، کلیه موسسات عمومی و موسسات غیر دولتی و کارکنان نیروهای مسلح، بازنشستگان کشوری و لشگری، مجموعه ای که تحت پوشش بیمه‌ها هستند مثل سازمان تامین اجتماعی، کلیه مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیره دولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی و غیردولتی، تمام مدیران و روسای بانک‌ها و موسسات مالی که مجموع دریافتی آنها از ۳۵ میلیون تومان در سال بیشتر باشد مشخص خواهند شد.

وی تصریح کرد: همه ایرانیان خارج از کشور از لیست یارانه بگیران سال ۹۵ حذف خواهند شد؛ خانوارهایی که بیش از ۵ نفر تحت تکلف داشته باشند از شمول این مصوبه مستثنی هستند، ضمن اینکه تاکنون و براساس آمار بدست آمده حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از لیست یارانه بگیران حذف شده‌اند که البته برخی هم به اشتباه حذف شده و بعدا به درخواست خودشان دوباره به لیست برگشته‌اند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق متذکر شد: مبلغ حاصله از یارانه ها باید صرف تقویت اقتصاد کشور و ایجاد اشتغال و رفع بیکاری نیروی جوان کشور شود.
منبع: مهر
منبع : دفتر خـدمـات الکترونیکی ساتا شعبه پــاکــدشــــت و منطقه پارچیـنجزئیات مصوبه مشمولان حذف یارانه نقدی در سال ۹۵ منبع : انگشترسازی آرازجزئیات مصوبه مشمولان حذف یارانه نقدی در سال ۹۵ منبع : بهنام محققجزئیات مصوبه مشمولان حذف یارانه نقدی در سال ۹۵ منبع : پایگاه تحلیلی ، خبری امتدادجزئیات مصوبه مشمولان حذف یارانه نقدی در سال ۹۵ منبع : چک نویسجزئیات مصوبه مشمولان حذف یارانه نقدی در سال ۹۵
برچسب ها : یارانه ,کشور ,موسسات ,کلیه ,بگیران ,دولتی ,یارانه بگیران ,کمیسیون تلفیق ,سخنگوی کمیسیون ,اعضای هیات ,لیست یارانه ,سخنگوی کمیسیون تلفیق ,لیست یا